Privacy beleid Luflie

Luflie, gevestigd aan Leerambachtstraat 16 te Dordrecht.
Iris Ponsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Luflie en is te bereiken via Luflie
Contactgegevens
Luflie
Leerambchtstraat 16
3312 LJ Dordrecht
https://www.luflie.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Luflie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch contact
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Luflie verwerkt geen gegevens over afkomst, seksuele voorkeuren, politieke voorkeuren, nationaliteit , medische gegevens of andere bijzondere informatie. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luflie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Luflie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Luflie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (zoals BTW gegevens of KVK-nummers)

Geautomatiseerde besluitvorming
Luflie gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Luflie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijk vastgelegd voor administratieve redenen
Personalia > Duur van overeenkomst> Zolang de overeenkomst loopt en maximaal 3 maanden daarna voor nazorg
Adres > 7 jaar > Wettelijk vastgelegd voor administratieve redenen
Rekeningnummers > 7 jaar > Wettelijk vastgelegd voor administratieve redenen
Online reacties > zolang de website en sociale media van Luflie actief is > Tenzij je een verzoek indient voor verwijdering van je reactie

Delen van persoonsgegevens met derden
Luflie verkoopt en geeft je gegevens niet door aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld de postbode) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de belastingdienst)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Luflie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Luflie houdt echter geen individuele data van jou persoonsgegevens bij met een websitebezoekje, en jouw bezoek aan onze website is dus niet te traceren naar jouw persoon toe. Daarnaast gebruikt WordPress zelf ook cookies, en maakt Luflie gebruik van cookies van sociale media plugins op de site (facebook, instagram, youtube) om posts en content te delen op sociale media. Deze cookies zijn dus ook actief na bezoek aan onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt ten alle tijden recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je hebt natuurlijk altijd het recht om een verzoek hiervoor bij ons in te dienen, dit kun je doen door een mailtje te sturen naar info@luflie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief, zit in elke nieuwsbrief die je ontvangt onderaan een link om je af te kunnen melden of om je gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief aan te kunnen passen.

Luflie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Luflie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@luflie.nl.